ONDERNEMERS INTERVISIE

Onderhoud tussen de bedrijven door

Een gestructureerde analyse van persoonsgebonden vragen, géén abstracte discussies! Onderzoekend en reflectief van aard en leidend tot concrete resultaten

Wij organiseren gedurende het hele jaar ondernemers intervisie sessies. Er worden groepen geformeerd van 4 tot 6 ondernemers en er vinden 4 bijeenkomsten a 2,5 uur binnen 6 maanden plaats. 

Het doel van intervisie is om lastige en uitdagende situaties in het ondernemerschap systematisch te bespreken. Een groep van collega-ondernemers tracht hierbij tot oplossingen te komen, waarbij voor de inbrenger uiteindelijk gedragsverandering ontstaat ten opzichte van de lastige situatie. Uiteraard is er volop ruimte voor onderling advies en ervaringsuitwisseling. Facilitators van UITZICHT treden tijdens de intervisie op als procesbegeleider, stimuleren de onderlinge feedback en bewaken de effectiviteit. 

De bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op de kantoorlocatie van UITZICHT: Kapellerlaan 35-37 in Roermond (pand Cornelissen & Snijders advocaten). Planning per groep en in onderling overleg.

 

Investering intervisietraject a 4 bijeenkomsten: EUR 349,- pp. excl. btw incl. locatie en koffie/thee/fris.